Munur á greiningu og meðferð ífarandi brjóstakrabbameina milli Íslands og Svíþjóðar rannsakaður með gögnum úr Krabbameinsskrá

Rannsóknin, sem notaðist við gögn úr Krabbameinsskrá Íslands, sjúkraskrám Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri, var liður í innleiðingu gæðaskráningar brjóstakrabbameina. Úr efnivið Krabbameinsskrár hafa verið skrifaðar um 600 vísindarannsóknir.

Með gæðaskráningu brjóstakrabbameina á Íslandi er hægt að fylgjast með og setja markmið um ákveðna þætti greiningar og meðferðar í því skyni að veita sem flestum einstaklingum bestu meðferð. 

Rannsóknin var unnin við Háskóla Íslands, Landspítala og Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands. Niðurstöður rannsóknarinnar birtust í Læknablaðinu í september 2020 og lesa má greinina í heild sinni hér . Hér á eftir er ágripið birt:

Samanburður á greiningu og meðferð ífarandi brjóstakrabbameina milli Íslands og Svíþjóðar

Höfundar: Lilja Dögg Gísladóttir læknanemi‚ Læknadeild Háskóla Íslands. Helgi Birgisson læknir‚ Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands. Bjarni A. Agnarsson læknir‚ Læknadeild Háskóla Íslands og Landspítala. Þorvaldur Jónsson læknir‚ Landspítala. Laufey Tryggvadóttir faraldsfræðingur‚ Læknadeild Háskóla Íslands og Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands. Ásgerður Sverrisdóttir læknir‚ Landspítala.

TILGANGUR

Rannsóknin var liður í innleiðingu gæðaskráningar brjóstakrabbameina á Íslandi og markmiðið að bera saman greiningu og meðferð ífarandi brjóstakrabbameina á Íslandi og í Svíþjóð.

EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR

Upplýsingar um alla einstaklinga sem greindust með ífarandi brjóstakrabbamein á Íslandi 2016-2017 fengust frá Krabbameinsskrá. Breytur úr sjúkraskrám voru skráðar í eyðublöð í Heilsugátt að fyrirmynd sænsku gæðaskráningarinnar og voru niðurstöður bornar saman við niðurstöður fyrir ífarandi brjóstakrabbamein af heimasíðu sænsku krabbameinsskrárinnar. Notað var tvíhliða kí-kvaðrat-próf til að bera saman hlutföll.

NIÐURSTÖÐUR

Á rannsóknartímabilinu greindust 486 ífarandi brjóstakrabbamein á Íslandi og 15.325 í Svíþjóð. Hlutfallslega færri 40-69 ára konur greindust við hópleit á Íslandi (46%) en í Svíþjóð (60%) (p<0,01). Á Íslandi voru haldnir heldur færri samráðsfundir fyrir fyrstu meðferð (92%) og eftir aðgerð (96%) miðað við Svíþjóð árið 2016 (98% og 99%) (p<0,05) en ekki var marktækur munur 2017. Varðeitlataka var gerð í 69% aðgerða á Íslandi en í 94% aðgerða í Svíþjóð (p<0,01). Ef æxlið var ≤30 mm var á Íslandi gerður fleygskurður í 48% tilvika en í 80% tilvika í Svíþjóð (p<0,01). Á Íslandi fengu 87% geislameðferð eftir fleygskurð en 94% í Svíþjóð (p<0,01). Ef eitlameinvörp greindust í brottnámsaðgerð þá fengu 49% geislameðferð eftir aðgerð á Íslandi en 83% í Svíþjóð (p<0,01).

ÁLYKTANIR

Marktækur munur er á ýmsum þáttum greiningar og meðferðar ífarandi brjóstakrabbameina milli Íslands og Svíþjóðar. Með gæðaskráningu brjóstakrabbameina á Íslandi er hægt að fylgjast með og setja markmið um ákveðna þætti greiningar og meðferðar í því skyni að veita sem flestum einstaklingum bestu meðferð.